Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

historiapaniB
11:47
historiapaniB
11:47
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viaefekt-uboczny efekt-uboczny
historiapaniB
11:46
1296 b655 500
Reposted fromNajada Najada viacytaty cytaty
11:45
1107 4353

axl-loves-izzy:

Salem and I cry alot

Reposted fromLittleJack LittleJack
historiapaniB
11:45
Nie chciałaś dać mu szans
Bo ciągle dusił cie strach
I tak nierealny ten romans
Znowu znikałaś w siną dal
Gdy go nie chciałaś znać
On wracał jak bumerang.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
historiapaniB
11:44
2858 8b86
historiapaniB
11:43
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
11:38
9563 a31d 500

submittosubtitles:

Riso amaro (1949) aka Bitter Rice

Reposted fromLittleJack LittleJack
historiapaniB
11:37
1189 03d2
mrrr
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex

March 28 2017

historiapaniB
15:47
8088 21a8

March 19 2017

20:06
1510 7259 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
historiapaniB
20:04
6886 55fa 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
historiapaniB
20:02
Podwyższony poziom ca 125 podobno nie zwiastuje nic dobrego
— Dzień w którym miało być wszystko dobrze
historiapaniB
19:58
8113 b6c5 500
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
historiapaniB
19:58
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
historiapaniB
19:56
Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń. Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła. 
Reposted fromcatsfanatic catsfanatic viacytaty cytaty
historiapaniB
19:55
Brakuje nam słów, ponieważ ich pula jest tak ogromna i mamy tak wiele do stracenia. Boimy się powidzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne co możemy powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic. 
— Grey's Anatomy 13x16
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty

March 18 2017

historiapaniB
13:00
2886 ca01
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viasmutnazupa smutnazupa
historiapaniB
12:58
Mając minę jakby cały miesiąc jej się składał z niedziel. Szuka metronomu który nada rytmu, nadać zechce życiu sens.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
historiapaniB
12:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl