Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

historiapaniB
11:14
Czekam i nic z nadziei, czekam bardziej niż Ty. Czekam aż wszystko minie ...
— Rojek - Krótkie momenty skupienia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty
historiapaniB
11:14
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacytaty cytaty
historiapaniB
11:13
Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący... niepotrzebnie i w złym czasie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
historiapaniB
11:12
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 24 2017

12:14
historiapaniB
12:14
historiapaniB
12:13
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
historiapaniB
12:13
3673 1805
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
historiapaniB
12:13
9946 65e1
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viadrugs drugs
historiapaniB
12:12
Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz... i wołałeś "Nie licz na mnie". Posłuchaj mnie uważnie.... Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...
— Osiecka do Hłaski
— usłyszeć kiedyś, od kogoś, coś takiego- NIEREALNE!!!

June 19 2017

historiapaniB
11:24
historiapaniB
11:08
5079 eb11 500
historiapaniB
11:07

June 07 2017

19:05
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viacytaty cytaty
historiapaniB
19:04
Dla nikogo nie jestem osobą pierwszą ~Miron Białoszewski
— i raczej nigdy nie będę!
historiapaniB
19:02
7549 8a03 500
always
Reposted fromniee niee viacytaty cytaty
historiapaniB
19:02
Wyprowadź się z mych snów.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
historiapaniB
19:02
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

June 06 2017

historiapaniB
13:15
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
historiapaniB
13:14
0201 893b
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl