Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

10:14

You can do this.

You just have to believe that you can.

— Nicole Addison @thepowerwithin (via thepowerwithin)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
historiapaniB
10:12
4894 8878
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viacytaty cytaty
historiapaniB
10:11
1016 fe8a 500
Reposted fromhagis hagis viacytaty cytaty
historiapaniB
10:11
historiapaniB
10:10
Potrzeba snu to odpowiedź organizmu na stres i ból.
Dziewiąty dzień urlopu, średnio jedenaście (w porywach do szesnastu) godzin spania na dobe plus drzemki
— a maj nadal nieodespany
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
historiapaniB
10:08
Mountain Stream, Torres del Paine, Chile
historiapaniB
10:07
7976 6b62 500
Reposted fromintryga intryga viacytaty cytaty
historiapaniB
10:07
4691 c491

July 10 2017

historiapaniB
11:14
Czekam i nic z nadziei, czekam bardziej niż Ty. Czekam aż wszystko minie ...
— Rojek - Krótkie momenty skupienia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty
historiapaniB
11:14
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacytaty cytaty
historiapaniB
11:13
Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący... niepotrzebnie i w złym czasie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
historiapaniB
11:12
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 24 2017

12:14
historiapaniB
12:14
historiapaniB
12:13
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
historiapaniB
12:13
3673 1805
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
historiapaniB
12:13
9946 65e1
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viadrugs drugs
historiapaniB
12:12
Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz... i wołałeś "Nie licz na mnie". Posłuchaj mnie uważnie.... Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...
— Osiecka do Hłaski
— usłyszeć kiedyś, od kogoś, coś takiego- NIEREALNE!!!

June 19 2017

historiapaniB
11:24
historiapaniB
11:08
5079 eb11 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl