Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

20:06
1510 7259 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
historiapaniB
20:04
6886 55fa 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
historiapaniB
20:02
Podwyższony poziom ca 125 podobno nie zwiastuje nic dobrego
— Dzień w którym miało być wszystko dobrze
historiapaniB
19:58
8113 b6c5 500
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
historiapaniB
19:58
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
historiapaniB
19:56
Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń. Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła. 
Reposted fromcatsfanatic catsfanatic viacytaty cytaty
historiapaniB
19:55
Brakuje nam słów, ponieważ ich pula jest tak ogromna i mamy tak wiele do stracenia. Boimy się powidzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne co możemy powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic. 
— Grey's Anatomy 13x16
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty

March 18 2017

historiapaniB
13:00
2886 ca01
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viasmutnazupa smutnazupa
historiapaniB
12:58
Mając minę jakby cały miesiąc jej się składał z niedziel. Szuka metronomu który nada rytmu, nadać zechce życiu sens.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
historiapaniB
12:56
12:55
1517 cf62 500

peggymoffitt:

A Bout de Souffle, Jean-Luc Godard, 1960

Reposted fromLittleJack LittleJack
historiapaniB
12:54
5729 48df
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
historiapaniB
12:54
2537 de39
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa
historiapaniB
12:54
2473 1b07 500
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa
historiapaniB
12:53
I wtedy po raz pierwszy powiedział do mnie "kochanie"....ale przecież mnie sie nie kocha, ja nie jestem materiałem na "kochanie", ja nie mam uczuc, nie odwzajemniam uczuć, nie potrafie....I zamarłam, skamieniałam, zniknełam w ciemności, tu jest bezpieczniej.....I co teraz?
historiapaniB
12:46
historiapaniB
12:45
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
historiapaniB
12:45
5684 a541
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
historiapaniB
12:45
" Sometimes we need to stop analyzing the past, stop planning the future, stop figuring out precisely how we feel, stop deciding exactly what we want, and just see what happens. "
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
historiapaniB
12:39
Play fullscreen
Hangover after St Patrick's Day
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl