Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2020

historiapaniB
20:27
0044 9a2a 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou
historiapaniB
20:26
0046 df21 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
historiapaniB
20:26
0088 9852 500
Germany
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
historiapaniB
20:26
0089 093a 500
Ronda, Spain
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
historiapaniB
20:25
Bunny loaf.
Reposted fromszpaqus szpaqus
historiapaniB
20:20
Reposted fromFlau Flau
historiapaniB
20:19
Wszystko przepadło. Wszystko się rozsypało. Życie w totalnym rozpadzie. Co było pewnikiem, zostało zaprzeczone. Co miało trwać wiecznie – umarło.
— Anka Mrówczyńska - Psychiatryk
Reposted frommhsa mhsa
historiapaniB
20:19
(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frommhsa mhsa
historiapaniB
20:18
0277 bb16 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
historiapaniB
20:18
0313 e7a4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
historiapaniB
20:17
0425 ca3b 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
historiapaniB
20:17
0527 e2f2 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
historiapaniB
20:16

Gdy jesteś szczęśliwy słyszysz muzykę. Gdy jesteś smutny rozumiesz tekst.

Reposted fromxawery xawery
historiapaniB
20:16
0530 c397 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
historiapaniB
20:16
0564 c5a0 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
historiapaniB
20:15
0580 c8a3 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer

July 23 2019

historiapaniB
18:24
I am ready for you to be here.
— Tom Rosenthal.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
historiapaniB
18:24
6583 c765 500
Reposted fromnyaako nyaako viailoveyou iloveyou
historiapaniB
18:23
6597 ee48
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
historiapaniB
18:23
6589 1844 500
Reposted fromnyaako nyaako viailoveyou iloveyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...